Wydział komunikacji i transportu w Kędzierzynie-Koźlu

Przed zapisaniem się na kurs w naszym ośrodku musisz udać się do wydziału komunikacji i transportu po numer PKK. Jest to Profil Kandydata na Kierowcę. Większość naszych kursantów składa wniosek w wydziale komunikacji w Kędzierzynie-Koźlu, który mieści się przy Placu Wolności 13.

Jak uzyskać numer PKK?

Numer PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w wydziale komunikacji i transportu. Jest to dokument elektroniczny generowany w systemie przez urząd. Zawarte są w nim wszystkie dane identyfikacyjne osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. Każdy kursant musi zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wydział komunikacji


Aby uzyskać numer PKK, należy zabrać ze sobą do urzędu:

  • wypełniony wniosek,
  • dowód tożsamości,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  • fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm wykonaną z przodu,
  • jeśli osoba ubiegająca się o wydanie numeru PKK nie ukończyła 18 lat, konieczna będzie zgoda rodziców bądź opiekunów.

Złożenie wniosku jest całkowicie darmowe. O wydanie numeru może ubiegać się bezpłatnie także osoba spokrewniona z kursantem. Osoby niespokrewnione natomiast są zobowiązane do wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 17 złotych.