Ośrodek Egzaminacyjny – gdzie zgłosić się na egzamin?

 Egzaminy odbywają się na terenie województwa opolskiego w trzech ośrodkach ruchu drogowego:

 • Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
 • Marszałka Józefa Piłsudskiego 41, 48-303 Nysa
 • ul. Oleska 127, 45-231 Opole

  Dokumenty, które musisz zabrać ze sobą, zgłaszając się na egzamin to:
 • profil PKK,
 • dowód tożsamości,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za egzamin.

Podobnie jak kurs, egzamin państwowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Ośrodek Egzaminacyjny


Część praktyczna

Egzamin składa się z dwóch części i trwa ok. 40 minut. Pierwsza część odbywa się na placu, gdzie egzaminator sprawdza:

 • obsługa pojazdu,
 • jazda po łuku,
 • ruszanie na wzniesieniu,

  W kolejnym etapie wyjeżdżamy z egzaminatorem na miasto:
 • poruszanie się w ruchu miejskim,
 • sprawdzenie manewru jednego z parkowania i zawracania,
 • umiejetność zachowania się w stosunku do pieszych itd.

Manewry te wykonuje się na specjalnie przygotowanym placu. Kolejnym etapem egzaminu jest uczestnictwo w ruchu miejskim. Tutaj zdający musi wykazać się umiejętnością parkowania prostopadłego, równoległego lub skośnego, zawracania „na trzy” oraz znajomością przepisów drogowych w praktyce.

Część teoretyczna

Część teoretyczna kursu na prawo jazdy przeprowadzona jest za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego i obejmuje 32 pytania.  Z tego 20 pytań z wiedzy podstawowej (odpowiedzi tak lub nie, z czego prawidłowa jest 1 odpowiedź) i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej (pytania a,b,c, z czego również jedna odpowiedź jest poprawna) w zakresie poszczególnych kategorii. Pytania są punktowane za trzy, dwa oraz jeden punkt. Łącznie można uzyskać zatem 74 punkty. Aby egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym, zdający musi zdobyć 68 punktów.