Czy prawo jazdy jest nadawane bezterminowo?

Prawo jazdy uprawnia do poruszania się po drogach publicznych pojazdem, którego dotyczył kurs oraz został on najpierw ukończony pozytywną oceną egzaminu teoretycznego, a następnie kursant zdał państwowy egzamin praktyczny. Czy starając się o prawo jazdy kategorii B dostaje się je bezterminowo? Jeśli nie, co zrobić gdy zbliża się okres utraty jego ważności?

 

Jak długo jest ważne prawo jazdy kategorii B?

Jeszcze do niedawna prawo jazdy kategorii B było bezterminowe Wszystko zmieniło się w 2013 roku. Do wspomnianego dnia, zasada była prosta i jasna dla każdego. Jeśli osoba, która zrobiła prawo jazdy do 19 stycznia 2013 roku oraz dostarczyła bezterminowe zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, otrzymywała dokument bezterminowy. Oczywiście mowa tu o sytuacjach, że kierowca nie był zobowiązany odrębnymi przepisami wykonywać okresowych badań lekarskich i z tytułu własnych ograniczeń nie był zmuszony do okresowej jego wymiany.

Od 2013 roku nie istnieje bezterminowe prawo jazdy. Dokument ten wydaje się z maksymalnym okresem ważności 15 lat. Warto zaznaczyć, że dotychczasowe dokumenty pod 2033 roku stracą swą ważność. Posiadacze bezterminowego prawa jazdy muszą obowiązkowo wymienić  dokument maksymalnie w latach 2028-2033. Niedopilnowanie tej kwestii skutkowa będzie utratą prawa do prowadzenia samochodów.

 

Jak wymienić stare prawo jazdy?

Celem wymiany prawa jazdy należy przygotować wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy, aktualne zdjęcie, potwierdzenie dokonania opłaty za dokument (jest to opłata 100,50 zł), dowód osobisty, prawo jazdy oraz orzeczenie lekarskie. Wymiana prawa jazdy jest konieczna również w przypadku zmiany imienia lub nazwiska, czy też utraty wspominanej ważności dokumentu. Skompletowane dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w urzędzie miasta, w którym mieszkasz (gdy jest ono na prawach powiatu), w starostwie powiatu, w którym mieszka osoba wymieniająca dokument.

Zobacz również: Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii B?